ترموود ASH

چوب ترموی ASH از سخت چوبها میباشد.به علت دارا بودن دانسیتیه و چگالی و تراکم بافتی بالا بسیار محکم میباشد.درخت عش در ایران به درخت زبان گنجشک یا ون معروف است.

از لحاظ کارایی بیشتر بعنوان چوب کف در محوطه های باز و بیرونی و همچنین پر ازدحام و شلوغ مورد استفاده قرار میگیرد.

ترموود ASH دارای مقاطع خاص و محدودی میباشد که شامل:100*20 و 120*21 و 140*20 می باشد. از لحاظ طول شاخه نیز از طول های پایین تا چهار متر در بازار موجود است.

مراکز چوب ash

مراکز اصلی تولید چوب ASH و ترموود عش در دو منطقه قرار دارند که هر کدام مشخصه خاص خود را دارند.

اروپای شرقی به محوریت اکراین و آمریکای شمالی که شامل شمال کشور آمریکا و کشور کانادا می شود که هر کدام از این دو مرکز مشخصات مخصوصی برای تهیه ترمووود عش را دارند.

مشخصات ترمووود ASH

ASH ترمو وود تولید کشورهای اروپای شرقی از لحاظ طول شاخه به ندرت به دو متر و نیم میرسد در عوض طول شاخه های ترموود عش تولید شمال کانادا تا شش متر و یا هفت متر هم میرسد.

در ضمن کشور فنلاند تولید کننده ترموود عش نیست و خودش به عنوان وارد کننده چوب ترمو ASH در دنیا شناخته میشود.